google-site-verification=m8_LNIsAbgukjdNWi1kd-5X5ZheFQEGigJmvJd6tqLA google-site-verification=m8_LNIsAbgukjdNWi1kd-5X5ZheFQEGigJmvJd6tqLA
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Nedir (GETAT)?

       “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp” fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir.

        Usulsüz ve bilgisizce yapılan uygulamaların önüne geçmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2014 tarihinde bu yöntemlerle ilgili yönetmelik resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre bakanlık tarafından yalnızca hekimlere uygulama yetkisi verilmiştir.

      Ülkemizde alternatif tıp tanımlaması, tamamlayıcı tıp, integratif tıp tanımlamalarının önüne geçmiştir.tıbbın değil tedavinin alternatifi olabileceği vurgusu ile- bu kavram terk edilmeye başlanmıştır. Bugün yaygın olan kullanım, daha çok “geleneksel ve tamamlayıcı tıp” şeklindedir. Batıda hepsi birbirinin yerini tutmaktadır. Tüm bu tanımlamaların temelinde, hastaya ve hastalığa bütüncül yaklaşım vardır. Hastanın şikayetini değil, tüm vücudu iyileştirmeye çalışması, en önemli özelliğidir.